V roku 2001 bola oblasť Neziderského jazera okolo najväčšieho stepného jazera strednej Európy vyhlásená za svetové dedičstvo UNESCO a je tak jednou z 850 kultúrnych a prírodných pamiatok po celom svete.

Táto oblasť má na rakúskej a maďarskej strane celkovú plochu okolo 747 km². Jedinečný cezhraničný Národný park Neziderského jazera – Jazerný kút, prírodný park Neziderské jazero - pohorie Leitha – oblasť s medzinárodným ocenením zahrnutá do Ramsarského dohovoru a programu NATURA 2000 a biosférický rezervoár - Ruster Hügelland (pahorkatina Rust) a Leithaauen (niva Leitha) sa zaraďujú k tomuto jedinečnému prírodnému bohatstvu v okolí Neziderského jazera.