Národný park Neziderské jazero-Jazerný kút patrí k najvýznamnejším lokalitám s ochranou voľne žijúcich vtákov v Európe. Viac ako 300 druhom vtákov sa v rozsiahlej oblasti tvorenej trstinou, soľnými kalužami a močaristými lúkami dobre darí.

Samotné stepné jazero leží na najnižšom mieste „Malej dunajskej kotliny“ v bezodtokovej vani. Jazerná panva má dnes plochu okolo 320 km², 180 z toho pripadá na pásmo trstiny.

Národný park bol založený v roku 1993 a svojou hustou sieťou ciest a optimálnou infraštruktúrou priťahuje ročne tisícky návštevníkov. Svet vtákov a iných zvierat možno pohodlne pozorovať z vyhliadkových bodov.

Informačné stredisko Národného parku v obci Illmitz je otvorené celoročne. Je to kontaktné miesto pre návštevníkov zaujímajúcich sa o prírodu, ale aj centrum výstav a rôznych podujatí. Tu sa ponúkajú exkurzie, vymieňajú informácie a navštevujú výstavy alebo prednášky.